ANBI gegevens

Naam van de instelling

Stichting Dierenasiel Walcheren

Fiscaal nummer en nummer KvK

Fiscaal nummer: 0030 67 117

KvK nummer: 41113307

Adres

Maanweg 5, 4382 MZ Vlissingen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de exploitatie van een dierenasiel op Walcheren voor de opvang van zwerfdieren en van de eigenaar of verzorger (tijdelijk) in verzorging nemen van afgestane huisdieren hoofdzakelijk honden en katten.

Actuele beleidsplan

Het opvangen van zwerf-en afstandsdieren, voornamelijk honden en katten en het herplaatsen daarvan. De baten, welke aangewend worden voor de exploitatie van St. Dierenasiel Walcheren, bestaan voornamelijk uit subsidies van de Walcherse gemeenten en daarnaast uit erfstellingen, donaties, giften en overige akties en toevallige baten. Het vermogen van de stichting wordt op een zo risiciloos mogelijke manier beheerd.

Bestuurssamenstelling en beloningsstructuur

J.W. van Koeveringe,  voorzitter
J.C. Oorthuijs,  penningmeester
I. van Hoepen, lid
C. Bos, lid
K. Huiszoon, lid

Beloningsstructuur bestuurders:
Vergoeding van gemaakte kosten
Er worden geen vacatiegelden of andere vergoedingen betaald.

Beloningsstructuur personeel:
Voor de beloning van het personeel is deels de CAO dierenartsassistenten van toepassing.

Financiële gegevens 

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen vindt u hier
De balans en exploitatierekening 2022 vindt u hier
De balans en exploitatierekening 2021 vindt u hier

De balans en exploitatierekening 2020 vindt u hier.
De balans en exploitatierekening 2019 vindt u hier.
De balans en exploitatierekening 2018 vindt u hier.
De balans en exploitatierekening 2017 vindt u hier.
De balans en exploitatierekening 2016 vindt u hier.
De balans en exploitatierekening 2015 vindt u hier,
De balans en exploitatierekening 2014 vindt u hier, de toelichting hier.
De balans en exploitatierekening 2013 vindt u hier.
De balans en exploitatierekening 2012 vindt u hier.