Over het asiel

Het Dierenasiel Walcheren vangt zwerf- en afstandsdieren tijdelijk op. Dit zijn vooral honden en katten. Andere dieren, zoals knaagdieren en vogels, worden ondergebracht bij andere opvangcentra. Wij zoeken naar een geschikt nieuw thuis voor de dieren. In het asiel werken 5 vaste medewerkers (2,2 fte). Daarnaast zijn er zo’n 25 vrijwilligers actief voor het asiel en hebben we ook regelmatig stagiaires. De vrijwilligers ondersteunen de asielmedewerkers, onder andere bij de verzorging van de dieren.

Het asiel is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten van het asiel bestaan uit subsidies van de drie Walcherse gemeenten, plaatsings- en afstandsgelden, giften, legaten, sponsor- en donateurgelden. Jaarlijks vangen we zo’n 300 honden en 500 katten op. Het Dierenasiel Walcheren is er voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.