Over het asiel

Dierenasiel Walcheren vangt  tijdelijk zwerf- en afstandsdieren op, om hiervoor weer op zoek te gaan naar een nieuw huis. Het asiel vangt alleen honden en katten op. Andere dieren, zoals knaagdieren en vogels, worden ondergebracht bij andere opvangcentra.
In het asiel werken 4 vaste medewerkers. Daarnaast zijn er in totaal zo’n 60 vrijwilligers actief voor het asiel en hebben we ook regelmatig stagiaires. De vrijwilligers ondersteunen de asielmedewerkers, onder andere met schoonmaken van de verblijven en bij de verzorging van de dieren, of met andere dingen zoals pleegopvang of nazorgbezoekjes. 

Het asiel is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten van het asiel bestaan uit subsidies van de drie Walcherse gemeenten, plaatsings- en afstandsgelden, giften, legaten, sponsor- en donateurgelden. Jaarlijks vangen we zo’n 150 honden en 450 katten op. Het Dierenasiel Walcheren is er voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.
 

Wij zijn altijd op zoek naar goede vrijwilligers of stagaires. Heb je interesse? Klik dan even hier naast voor meer informatie.